Jäsenten valmennustuki

Team Kawerda  haluaa tukea jäsentensä tavoitteellista valmentautumista ja mahdollistaa näin osaltaan ratsukoiden kehittymistä.

2022 Valmennustukeen ovat oikeutettuja kaikki Team Kawerdaa kaudella 2022 edustavat ratsukot ja Team Kawerdan SRL:n jäsenet. Samat kriteerit on täytyttävä myös maksuvuonna. Valmennustukea maksetaan valmennuksista, joissa valmentajan pätevyyskriteerit täyttyvät. Valmentajalla on oltava koulutus, esim. ratsastuksenohjaaja, ratsastuksenopettaja tai SRL:n valmentajatutkinnon suorittanut henkilö.

Vuodelle 2022 valmennustukea myönnetään yhteensä 500€. Summa jaetaan kaikkien tukihakemuksen jättäneiden kesken, jakoperusteiden mukaisesti; yhdelle henkilölle maksettavan tuen määrä on enintään kansallisen kilpailuluvan vastaavan vuoden arvo, kun henkilö on kerännyt vuoden 2022 aikana vähintään 10 talkoopistettä. Ilman talkoopisteitä tuen määrä on 50% maksimimäärästä. Tuen maksukelpoisuus vahvistetaan vuoden 2022 lopussa, yhdistyksen taloudellinen tilanne huomioiden.

Valmennustuen aikaväli: 1.3.2022 – 31.12.2022

Valmennustuki maksetaan takautuvasti. Hakemukset on jätettävä 31.1.2023 mennessä ja tuki maksetaan viimeistään 15.2.2023.

Liitteenä taulukko, johon jokainen valmennustukea hakeva ratsastaja täyttää tiedot tuen kohteena olevista valmennuksista. Toimita taulukko tai selkeä kuva/skannaus tukikauden päättyessä sähköpostitse: teamkawerda@gmail.com. 

YHTEISTYÖLLÄ TULOKSIIN! HUOM! Jäsen on oikeutettu joko valmennus- tai kilpailutukeen, mutta ei molempiin. Jäsen voi itse päättää, mitä tukea haluaa hakea.