Jäsenten valmennustuki

Team Kawerda tarjoaa uuden jäsenedun vuodelle 2021. Yhdistys haluaa tukea jäsentensä tavoitteellista valmentautumista ja mahdollistaa näin osaltaan ratsukoiden kehittymistä.

Valmennustukeen ovat oikeutettuja kaikki Team Kawerdaa kaudella 2021 edustavat ratsukot ja Team Kawerdan SRL:n jäsenet. Samat kriteerit on täytyttävä myös maksuvuonna.

Valmennustukea maksetaan valmennuksista, joissa valmentajan pätevyyskriteerit täyttyvät. Valmentajalla on oltava koulutus, esim. ratsastuksenohjaaja, ratsastuksenopettaja tai SRL:n valmentajatutkinnon suorittanut henkilö.

Vuodelle 2021 valmennustukea myönnetään yhteensä 500€. Summa jaetaan kaikkien tukihakemuksen jättäneiden kesken, jakoperusteiden mukaisesti. Tuen maksukelpoisuus vahvistetaan vuoden 2021 lopussa, yhdistyksen taloudellinen tilanne huomioiden.

Valmennustuen aikaväli: 1.3.2021 – 31.12.2021

Valmennustuki maksetaan takautuvasti. Hakemukset on jätettävä 31.1.2022 mennessä ja tuki maksetaan viimeistään 15.2.2022.

Liitteenä taulukko, johon jokainen valmennustukea hakeva ratsastaja täyttää tiedot tuen kohteena olevista valmennuksista. Toimita taulukko tai selkeä kuva/skannaus tukikauden päättyessä sähköpostitse: teamkawerda@gmail.com. 

YHTEISTYÖLLÄ TULOKSIIN!